VijestiNajaveRecenzijeSound Of VisionKolumneSpecialForumImpressumSearchFAQ
infobox: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE (Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set )

Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5
HRVATSKI NASLOV:
GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE
NASLOV ORIGINALA:
Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set
RE甀JA:
Peter Jackson
SCENARIJ:
Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson
GLAVNE ULOGE:
Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Bernard Hill, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Miranda Otto, David Wenham, Brad Dourif, Karl Urban, John Noble, Andy Serkis, Ian Holm, Sean Bean
瓵NR:
Akcijski / Avanturisti鑛i / Fantasti鑞i
PRODUKCIJA:
New Line Cinema
DISTRIBUCIJA:
Intercom-Issa
TRAJANJE:
242 min
GODINA:
2004
WEB:
Lord of the Rings: The Return of the...
AUDIO JEZICI:
engleski, poljski
PODNASLOVI:
bugarski, hrvatski, 鑕筴i, ma餫rski, poljski rumunjski, ruski, srpski, slovenski
DODACI:

Disk 1 & 2:
鑕tiri audio komentara: scenaristi i redatelj; glumci;
producenti, monta緀ri, skladatelj; dizajneri

Disk 3 :
The War of the Ring
JRR Tolkien: The Legacy Of Middle-Earth
From Book To Script
Designing And Building Middle-Earth (4 dokumentarca)
Home Of The Horse Lords
Middle-Earth Atlas
New Zeland as Middle-Earth
Galerije slika

Disk 4:
The Passing of an Age
Filming The Return of the King
Visual Effects
Post Production: Journey's End (4 dokumentarca)
The Passing of an Age
Cameron Duncan : The inspiration for "Into the West"
Galerije Slika

Collector's Gift Set sadr緄 i minijaturu Minas Tiritha te DVD "Creating The Lord of the  Rings Symphony" u trajanju od 50 minuta sa dijelovima izvedbe koncerta u Montrealu,  komentarom Howarda Shorea i skicama Alana Leeja i Johna Howarda.

IZDANJE:
dvd
KOMENTARI:

Re: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set
O nove kriti鑑rske snaga! Mo綿a 鑑k i pro鑙tan recenziju. :)
Komentar: sunny 17.01.2005.

Re: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set
Lijepo.
Komentar: HAL 9000 19.01.2005.

Re: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set
Film 鑑k ni u EE-u ne zaslu緐je ocjenu ve鎢 od 2.5 ;)
Komentar: Donnie Darko 01.04.2005.

Re: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set
jel postoji mogucnost da ikad vidim alternativni kraj, tj. kraj po knjizi tzv. ciscenje shirea?
Komentar: dr.mabuse 23.11.2005.

Re: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set
Donnie!﹖a ti zna鑙 ovo EE?
Komentar: Delboy 05.12.2005.

Trenutno niste ulogirani pa ne mo緀te ni dodavati komentare
« povratak
Recenzija: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set

Recenzija: GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE
(Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set )

Povratak Sarumana
Jacksonova interpretacija Tolkienovog teksta do筶a je, na綼lost, i do svog kraja i to u obliku specijalnog pro筰renog DVD izdanja.
Pri鑑 je svima poznata, ali nije je naodmet ukratko ponoviti: na筰 junaci (u prvom redu Aragorn, Gandalf, Gimli, Legolas, Merry i Pippin) nakon bitke protiv Sarumanovih snaga kod Helm's Deepa imaju pred sobom jo te緄 zadatak ? zaustaviti Sauronovu vojsku kod Minas Tiritha u njihovom pohodu na 鑙tavo Me饀zemlje dok Frodo i Sam nastavljaju svoj pogibeljni i neizvjesni put prema Mordoru i samoj Planini Usuda predvo餰ni prevrtljivim vodi鑕m Gollumom.
GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA - SPECIJALNO PRO㊣RENO DVD IZDANJE / Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended DVD Edition / Collector's Gift Set

Kino verzija 'Povratka kralja' imala je (kao, uostalom, i prva dva dijela) odre餰ne propuste 箃o se ti鑕 same pri鑕 i sudbine pojedinih bitnih likova (Saruman), ali i neke nelogi鑞osti koje su, za naslov ovakvog kalibra, bile prili鑞o bedaste (najava nepostoje鎒g dvoboja Kralja-Vje筩a s Gandalfom). Zadatak ovog izdanja je da te propuste ispravi i pokrpa 箃o se da pokrpati. U kojoj mjeri je to uspjelo Peteru Jacksonu prilikom dodavanja novih scena i sekvenci u film?

Popis stvari koje je trebalo ispraviti i/ili nadopuniti bio je pove鎖. Prva stvar je svakako sudbina glavnog negativca drugog dijela, 鑑robnjaka Sarumana, koji je u kino verziji bio kompletno izba鑕n iz filma, 箃o je razljutilo i fanove i samog tuma鑑 uloge Christophera Leeja. Saruman se u ovoj verziji vra鎍 u jednoj od najboljih 'tolkienovskih' scena u trilogiji uop鎒 (izvedba samog Leeja je vrhunska, a efekti odzvanjanja njegovog glasa zastra箄ju鎖), iako mu je sudbina promijenjena u odnosu na knjigu zbog ve mnogo puta spominjanog kompletnog izbacivanja "萯规enja Shirea". Dodane samostalne sekvence su i Ku鎒 Izlje鑕nja, susret dru緄ne s Ustima Sauronovim i Frodovo putovanje do Raskri緅a. Ostale scene su uglavnom mno箃vo ve poznatih sa po nekoliko strate筴i dodanih re鑕nica dijaloga, pa su na taj na鑙n pro筰reni mnogobrojni detalji poput slavlja u Rohanu, Merryjeve prisege kralju Theodenu, Aragornovog susreta sa Oathbreakerima, Gandalfovog dvoboja sa Kraljem-Vje筩em te, izme饀 ostalog, Jacksonovih favorita ? nekolicine random dekapitacija.
Tako餰r su mnogi odnosi me饀 likovima produbljeni, npr Gandalfa i Pippina, Faramira i Eowyn, Aragorna i Eowyn i mnogih drugih uz uporabu svega nekoliko pravih re鑕nica na pravom mjestu. Na taj na鑙n je ispravljena i isjeckanost prethodne verzije, koja je svakih par trenutaka pomicala fokus sa jedne skupine likova na drugu. U ovoj verziji se taj osje鎍j gubi jer nove scene prakti鑛i nisu dodane ve samo vra鎒ne tamo gdje im je i mjesto.

Me饀tim, 鑑k i ovo izdanje, u trajanju od 鑕tiri sata ne postavlja neke stvari na mjesto. Ne鎢 se previ筫 obazirati na 鑙njenicu 箃o nema 萯规enja Shirea, jer tim podatkom baratamo ve 鑕tiri godine, ali i osim toga ima par ve鎖h i manjih propusta koji ne funkcioniraju u samom filmu. Najve鎖 od njih bi bio Denethor, koji jo uvijek ostaje lud sam po sebi, o njegovom Palantiru i upotrebi istog nema ni rije鑙, sve ostaje na sitnoj naznaci koju smo dobili jo prije godinu dana u kino verziji. Od sitnijih bi osobno izdvojio to 箃o se Jackson nije odlu鑙o na nekakvu naraciju na kraju filma koja bi pojasnila daljnji 緄votni put barem preostalih 鑜anova Dru緄ne (jo tri minute filma ne bi previ筫 zasmetale budu鎖 da smo upravo prosjedili 鑕tiri sata (ili u slu鑑ju nekih entuzijasta, 11 i kusur sati), dok ostali spadaju u domenu osobnog ukusa ili koli鑙ne fanatizma s kojim kre鎒te u analizu filma (u odnosu na knjigu)  tako sam npr. 鑥o prigovore o sudbini Usta Sauronovih (鑙tava sekvenca je po meni mogla trajati barem jo onoliko koliko traje) ili o snazi Kralja-Vje筩a protiv Gandalfa, a slabosti istog pri jednom jedinom Merryjevom udarcu. Dodu筫, kada radite ekranizaciju djela od nekih tisu鎢-tisu鎢 i pol strana neke kompromise morate napraviti, pa 鑑k kad film traje desetak sati u produ緀nim verzijama, i zasigurno ne mo緀te pogoditi o鑕kivanja ba svih vi筫milijunskih fanova knjige.

Sa tehni鑛e strane film je besprijekoran, bilo da se radi o vizualnim efektima, kostimima, zvu鑞oj podlozi ili ne鑕m potpuno desetom. Zasluge za sve navedeno idu tvrtki WETA koja se od ''Prstenove Dru緄ne'' naovamo nametnula kao jedan od autoriteta na svjetskoj razini po pitanju vizualnih i inih efekata, bilo CGI (najo鑙tiji primjer svakako Gollum, ali i niz drugih poput Balroga ili olifanta), bilo izrade raznoraznih predmeta (oklopa, ma鑕va, 筶jemova) ili maketa. Jedan od mnogobrojnih detalja kojima se mo緀 do鑑rati detaljnost izrade i predanost poslu, a koji je mene osobno oborio s nogu, su sedam krugova na koricama Pippinovog ma鑑, koji predstavljaju sedam razina Minas Tiritha. Dojmu uvelike pridonosi i zbilja fenomenalan soundtrack potpisan od strane sada ve dvostrukog oscarovca Howarda Shorea, pomo鎢 kojeg si, slu筧ju鎖 samo glazbu, mo緀te to鑞o do鑑rati 箃o se u tom trenutku de筧va na ekranu.

Dodaci (koji se nastavljaju na one iz specijalnih verzija prvih dvaju filmova) su pri鑑 za sebe; dva diska sa otprilike tri sata materijala na svakom. Tu zbilja ima svega i sva鑕ga... Kako su autori adaptirali knjigu u scenarij (i za箃o su i kako pojedine dijelove promijenili), o treningu konja, vizualnim efektima, kostimografiji, premijerama filma diljem svijeta, o opro箃aju ekipe i mnogih drugih, ali i o problemima pri postprodukciji (uglavnom nove ideje Petera Jacksona pred sam kraj). Pri gledanju ovih dodataka naprosto fascinira koli鑙na truda koja je ulo緀na u izradu ovog filma, vremenska koli鑙na utro筫na u izradu raznoraznih predmeta, danono鎛a izrada maketa (do najsitnijih detalja). Jedino 箃o iritira je to 箃o se na svakom koraku spominje kako je ba SVE 箃o se ti鑕 postprodukcije dovr筫no u posljednji 鑑s, netom prije nego je film poslan distributerima. Na posljednjem/鑕tvrtom disku se tako餰r nalazi i dokumentarac o Cameronu Duncanu, mladom novozelandskom filma箄 koji je poslu緄o Fran Walsh kao inspiracija za tekst odjavne pjesme ''Into the West'', te njegova dva kratka filma. Svemu ovome pridodajte i brojku od 鑕tiri kompletna audio komentara (dakle ni manje ni vi筫 nego 16 sati) i dobijete otprilike 22 sata dodataka (kojima se naravno zbog opse緉osti mo緀te uvijek vra鎍ti).

Da zaklju鑙m, radi se o zbilja veli鑑nstvenom izdanju, bilo da govorimo o samom filmu ili popratnim materijalima, kojih je u izobilju. Izdanju koje vjerojatno spada me饀 nekolicinu najboljih DVD-ova izdanih do sada uop鎒.
S obzirom na kvalitetu izdanja mo緀te se jedino zapitati - 箃o jo 鑕kate? ;)

« povratak Luka Vukasovi
Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5Ukupan dojam: 5 / 5
© 2003 popcorn.hr